raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 21/2021

  2021-06-11 14:03

  Wartość pozyskanych zamówień w maju 2021 roku i w okresie grudzień 2020 – maj 2021

 • Raport bieżący nr 20/2021

  2021-06-07 12:45

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 19/2021

  2021-06-02 16:27

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 18/2021

  2021-05-31 17:28

  Ponowne rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

 • Raport bieżący nr 17/2021

  2021-05-31 15:07

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 16/2021

  2021-05-12 08:35

  Wartość pozyskanych zamówień w kwietniu 2021 roku i w okresie listopad 2020 – kwiecień 2021.

 • Raport bieżący nr 15/2021

  2021-04-19 13:20

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 14/2021

  2021-04-12 10:06

  Wartość pozyskanych zamówień w marcu 2021 roku i w okresie październik 2020 – marzec 2021.

 • Raport bieżący nr 13/2021

  2021-03-30 14:45

  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów

 • Raport bieżący nr 12/2021

  2021-03-16 16:21

  Lista uczestników, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 11/2021

  2021-03-16 16:20

  Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 10/2021

  2021-03-11 14:27

  Wartość pozyskanych zamówień w lutym 2021 roku i w okresie wrzesień 2020 – luty 2021.

 • Raport bieżący nr 09/2021

  2021-02-18 10:28

  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 16 marca 2021 roku – sprostowanie omyłki pisarskiej

 • Raport bieżący nr 08/2021

  2021-02-18 10:26

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 16 marca 2021 roku – sprostowanie omyłki pisarskiej

 • Raport bieżący nr 07/2021

  2021-02-17 09:20

  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 16 marca 2021 roku

 • Raport bieżący nr 06/2021

  2021-02-17 09:19

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 16 marca 2021 roku

 • Raport bieżący nr 05/2021

  2021-02-09 16:04

  Wartość pozyskanych zamówień w styczniu 2021 roku i w okresie sierpień 2020 – styczeń 2021.

 • Raport bieżący nr 04/2021

  2021-01-11 16:05

  Wartość pozyskanych zamówień w grudniu 2020 roku i w okresie lipiec – grudzień 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 03/2021

  2021-01-08 13:07

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021

 • Raport bieżący nr 02/2021

  2021-01-07 16:07

  Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

 • Raport bieżący nr 01/2021

  2021-01-04 12:30

  Nabycie akcji własnych